طیارہ وھیل ءِ جاگہ ءَ جنید جمشید ءِ وزٹنگ کارڈ رستگ

طیارہ وھیل ءِ جاگہ ءَ جنید جمشید ءِ وزٹنگ کارڈ رستگ

اسلام آباد۔ 7دسمبر( اے پی پی) حویلیاں ءِ نزد طیارہ وھیل ءِ جاگہءَ تبلیغی گل ءَ سیادی دروک معروف مردم جنید جمشید ءِ وزٹنگ کارڈ رستگ۔ چار شمبے ءَ چترال ءَ اسلام آباد آؤکیں مساپر بالی گراب پی کے 661، کہ آ حویلیاں ءِ نزد کپتگ ءُُ تباہ بوتگ ات۔ آئی ءَ جنید جمشید وتی لوگی نیہا جمشید ہم ھوار سوار ات انت، دمگ ءِ مہلوک جاگہ ءَ سر بوھگءَ جنید جمشید ءِ وزٹنگ کارڈ ہم رسگ کہ آ بُن گرگ ءَ بچتگ ات۔