عمومی شماریات تنظیم نو (ترمیمی ) بل 2016 ء قومی اسمبلی ٹی پیش

عمومی شماریات تنظیم نو (ترمیمی ) بل 2016 ء قومی اسمبلی ٹی پیش

اسلام آباد(پاکستان نیوزپوائنٹ 16اگست 2016ء) عمومی شماریات تنظیم نو (ترمیمی ) بل 2016ء قومی اسمبلی ٹی پیش کننگا۔ سے شنبے آ بنجائی وزیر زاہد حامد آفتاب احمد خان شیر پاؤ نا عمومی شماریات (تنظیم نو) بل 2016ء نا مخالفت ءِ کتو۔ آفتا ب احمد خان شیر پاؤ پارینے کہ ہراوخت اسکان ننتون سہی حساب وکتاب مفک ہمووخت اسکان صوبہ غاتا نیام اٹ وسیلہ غاتا منصفانہ بشخ و پانٹ مننگ کپک۔ ایوان آن موکل ملنگ آ آفتاب احمد خان شیر پاؤ بل ءِ ایوان اٹی پیش کرے۔ بنجائی وزیر زاہد حامد پارے کہ شماریات ڈویژن حقائق نا رداٹ حساب وکتاب ایتک۔ ایوان آن تحریک نا منظوری آن گڈ آفتاب احمد خان شیر پاؤ بل ءِ ایوان اٹی پیش کرے۔